Özkan Zere

7 Bilgelerden İlki: Thales

Delphi Apollo Tapınağı girişinde, duvara kazılı üç söz vardı.

Kendini Tanı
Aşırılıktan Arın
Söz Verme Mahvolursun

Socrates Atina'daki tapınağa girerken bu sözü okuyordu. O bu sözün sahibi değildi. Bilakis, Platon'un eserlerinde birkaç defa, daha "Kendini Tanı" sözünün hakkını vermezken, başka teferruatlarla uğraşmanın yanlış olduğunu bizzat Socrates ağzından duyarız...

Neyse, sözün sahibi, inanıldığı ve inandığımız hâliyle Thales.

Thales, Socratesten 150 sene önce, Küçük Asya kıyılarında, şimdi bizim Batı Anadolu dediğimiz topraklarda, Milet'te yaşadı... Öğrencisi Anaksimenderes modern bilimin babası olarak görülüyorsa, hocası Thales'i es geçmememiz ne mümkün...

Elimizde yazılı eseri olmasa da, onu takip eden asırlarda kendisine yapılan referanslardan bir Thales güzellemesi çıkardık bu akşam...

İyi de yaptık... Yıldızları tanımlayan, Güneş tutulmasının tam gününü bilen, geometrinin temellerini atan ve insan olan Thales'e selam ola...

Yolunuz Milet'ten geçerse, antik kenti muhakkak ziyaret edin... Ören yerinde göreceğiniz ayakta kalan yapıların yanına, havada asılı Thales-Anaksimenderes-Anaksimenes titreşimlerini dinleyin... Ufkunuz açılsın....

Sevgiyle,
Seyyah ÖZ