Özkan Zere

UYUMLU LİDER

UYUMLU LİDER

Kuşbakışı Pilot

Zamanın Ruhu  > Zorunda Kalmadan Değişim

Evsiz Yörük

Mümbit Topraklar Arayalım  > Değişim Kök Salsın Biz Değil

Tuttuğunu Koparan

Harekette Bereket  > Önce Düşün Sonra Taşın

~ . ~ 

20 dakika,  55 dakika, 3 saat, Tam Gün veya İki Gün;

ihtiyaca uygun sürelere göre özet veya detay işleyiş imkânı sunan 

UYUMLU LİDER; Keynote, Workshop veya Atölye kurgusuyla 

7, 77 veya 777 kişilik topluluklara, 

interaktif uygulamalarla bezeli biçimde aktarılır.

~ . ~ 

Online veya Yüz Yüze işleyişler için size özel kurgunun akışı 

adım adım, dakika dakika planlanır ve 

Katılımcı Etkileşimi Zaman Haritası çizilir.

~ . ~

UYUMLU LİDER ~ Canlı Performans Uygulama Örneği

~ . ~ 

Uyumlu Lider tek başına bir seans olarak bütündür. Yaratıcı Lider ve Olumlu Lider ile birlikte, Geleceğin Lideri üçlemesinin bir ayağını oluşturur.

~ . ~

Üçlemenin üçü ayrı ayrı ve peş peşe alınırsa, uçtan uca bir Liderlik Yolculuğu yaratılır. Üçü bir arada ve tek seansta istenirse, Geleceğin Lideri  başlığı altında özet olarak aktarılır

~ . ~

UYUMLU LİDER seansının ihtiyacınıza uygun işleyişi hakkında bilgi ve teklif almak için, lütfen benimle oz@ozkanzere.com adresine bir e-posta göndererek iletişime geçin.

~ . ~

Uyumlu Lider için Anahtar Kelimeler

Değişim ~ Büyük Resim ~ Kuş Bakışı ~ Kartal Gözü ~ Geleceği Gören ~ Amaç ~ Gaye ~ Cesaret

Eylem ~ Tuttuğunu Koparan ~ Hareket ~ İş Bitiren ~  Adapte Olan ~ Unutan ve Yeniden Öğrenen

~ . ~

OLUMLU LİDER

Geleceğe Dönük Olumlu Zihin