Özkan Zere

Geleceğin Gemisi

Geleceğin Gemisi (The Vessel for The Future)

Mevcut Sistemde Yeni Stratejilere Hayat Vermek

(Hack The System / Finding Your New S Curve)

Yaratıcılık, girişimcilik ve inovasyon birbirinden ayrılamaz. Cesaret her üçünün de temel taşıdır.

Cesur girişimciler, yeni ve bilinmeyene doğru yelken açarlar. Yaratıcı bir girişim için kolları sıvarlar. Başarılı olurlarsa, bir Ekmek Teknesi sahibi olurlar. 

Başarılı sonuçlar sürekli ve uzun soluklu olduğunda, bu tekne zamanla Amiral Gemisi’ne dönüşebilir ve gemi mürettebatı ve yönetimi mevcut durumlarını koruma endişesine düşebilirler. 

İşte şimdi İnovasyon Filikaları’nı oluşturmanın tam zamanıdır. 

Hack The System 

İlk evvela, fikir yarışmaları (ideathon veya hackathon) sürekli bir kültür haline gelmelidir. Her yarışmada dökülen yüzlerce yeni fikir içinden, parlak 7-8 tanesi seçilir. 2-3 tanesi için özel takımlar kurulur ve denemeler başlar. 

Belirli zaman dilimlerinde aynı süreç tekrarlanır. Yüzlerce fikir, 7-8 taneye indirilir, 2-3 tanesi seçilip, denize indirilir. Yüzdürülmeye başlanır. Küçük disiplinli deneylerle bu yeni fikirlerin ticarileştirilmesine çalışılır.  

İnovasyon fikirlerin ticarileştirilmesidir.

Bu küçük disiplinli deneyler, hızla denenip çabucak vazgeçilebilecek türden olur. Minimum maliyetle maksimum tecrübe ve müthiş iştahlı bir öğrenme kültürü böyle yaratılır. 

Fikirler TAM haliyle değil HAM haliyle gelir. Sürekli ham fikirleri üreten, onları ince bir elekten geçiren, kimi seçilmiş fikirleri deneyen yenilikçi bir kültür olmadan gelecekte var olma şansımızı kendi elimizden kendimiz alırız.

İnovasyon sürecindeki her yeni projeden ticari başarı beklemek büyük bir hata olur. Yeni girişimcilik fikirlerini aramamak ve denememek daha büyük hata olur.

Amiral Gemisi mürettebatı İnovasyon Filikaları’na yatırım yapılmasından hoşlanmaz. Boşa para harcamayalım diye düşünür onlar. 

Mühim olan, bugünün işleri ne kadar iyi giderse gitsin, bir yandan geleceği yaratmak için yeni ve bilinmeyene doğru deneyleri, yaratıcılığı girişimciliği, inovasyonu cesurca sürdürmektir.  Varlığımızı sürdürebilmek için bu elzemdir. 

Amiral Gemisi hata-savar bir kültürdedir. Oysa İnovasyon Filikaları hata-sever bir kültürü gerektirir. Mürettebat özel seçilmeli ve filikalar korunmalıdır. Onların içinden bazıları önce İnovasyon Takası, sonrasında da kendi başına, kendi yoluna giden bir yeni ekmek teknesine, belki ileride yeni amiral gemilerine dönüşecektir.

İnovasyon ile uğraşan yeteneklerin performans ölçümleri, amiral gemisi ekibi performans ölçümünden bambaşka kriterlere dayanmalıdır. Deneyen, hızlı öğrenen, araştıran, aklına çevik, ayağına çabuk, hata yapmaktan korkmayan bir kültür, kusursuz, eksiksiz çalışması gereken hatadan korkan bir kültürle yan yana gelemez. Kıyaslanamaz da.

Bağımsız yönetim gerektiren inovasyon sürecinin lideri, Amiral Gemisi liderine değil, yönetim kuruluna bağlı olarak çalışırsa, bir yandan bugünümüzü yönetirken, bir yandan da yarınımızı yaratma şansımız için bağımsız bir çalışma ortamı yaratmış oluruz.

Geçmişin ve bugünün başarıları geleceğimiz için tehdit oluştururlar. Geleceğimizin gemisini yaratma çabalarının bugünümüzün baskın kültüründen muaf biçimde yürütülmesi akıllıca olacaktır.

Değişip değişmemek bir seçim değildir. Sadece uyum sağlayanlar varlıklarını sürdürebilirler. 

Yenilikçilik rüzgarları yelkenlerimizi şişirsin. 

Şimdi Geleceğimizin Gemisi için inşa zamanı…

Haydi...

Seyyah ÖZ

16.12.2019, Büyükada

“Değişmek zorunda değilsiniz, var olmak mecburi bir şey değil.” 

W. Edwards Deming