Özkan Zere

Çalışan Mutluluğu

Aşağıdaki video, 01.02.2020 tarihli, Pandemi Arifesi, benim gündemim buymuş...

Şirketlerin varlığını sürdürebilmesi, şaşırtıcı derecede iyi bir deneyimi müşterilerine sunabilmelerine bağlı.

İyi bir müşteri deneyimi sunan hiçbir şirket gösteremezsiniz ki, çalışanları işlerinde mutsuz olsunlar.

Önce çalışanlar mutlu olacak, sonra müşteriler.

Sıradışı beceri ve yeteneğe sahip çalışanları mıknatıs gibi şirketimize çekecek ve onları güvertemizde tutacak olan tek önemli başlık da, yine çalışan memnuniyeti.

İnsanımızı unutmayan süreçler tasarlayalım.

Ödül ve takdir sistemleri geliştirelim.

Hep birlikte canla başla çalışalım.

Bir yandan bugünü başarıyla yönetelim, bir yandan geleceğimizi koruyalım.


Özkan Zere

23.02.2023

Üzerinde düşünüp projeler geliştireceğiniz bu konu şirketinizin geleceği için yapacağınız en iyi yatırım olacak.

Her bir çalışanımızın tek tek nabzını tutmak, ve bunu sürekli yapmak zorundayız.

Şirketin koridorlarındaki iklimden her daim haberdar olmalıyız.

Düşen motivasyon düzeyinin iş sonuçlarına yansıması hemen olmaz.

Bir Mood-meter App tasarlamak iyi fikir olabilir, mesela: Ticari sonuçları izlediğimiz kadar insanlarımızın bireysel ve sosyal halet-i ruhiyelerini takip edecek sistemler kurmalıyız. 

Acilen...


Photo by Aaron Greenwood on Unsplash