Özkan Zere

Şuurlu Liderlik

ŞUURLU LİDERLİK

Üç yıl önceydi. Nilima ile İstanbul'da tanıştım. Kısa bir sunumuna dahil oldum önce. Ertesi gün, bir tam gün atölyesine katıldım. Hem anda mevcudiyeti, hem salonu ve katılımcılara hakimiyeti tamdı. Bizi çocuk hâlimize de taşıdı, gelecek hayâlimize de. ÖZ Şefkat ve ÖZ İlham elele, parlak bir gün yaşadık birlikte. 

Nicedir kitabı elimde. Bir oturup, tercüme etsem keşke. Drama ve Dharma üçgeni. Kahraman'ın yolculuğu. Hem Dişil Hem Eril hâlimizle tanışma. Eksik yanımıza kavuşma. Ve tam olma hâli...

Kitap Kapağı: Nilima Bhat ve Raj Sisodia 

Şuurlu Kapitalizm için önce Şuurlu Liderlik gerek.

Şuurlu Liderlik için içimizdeki dişil ve eril özelliklerin farkına varmak gerek. 

Eril veya dişil, hangi taraf bizim tercih ettiğimiz, bizde doğal biçimde baskın olan taraf ise, kendimizi öte tarafın özelliklerini kullanarak bilinçli dengeye getirmek tek seçenek. Hadi biraz açalım...

Hayat kutuplardan oluşuyor. Dünya kuzey ve güney kutbuyla, dev bir mıknatıs. Hayatta her şey zıttının içinden doğuyor. 

Her ne kadar kadını ve erkeği kutuplaştırmak istemesek de, Lider özellikleri açısından dişil ve eril davranış biçimlerini iki kutup olarak görmek mümkün.

Kadınların Sayısı da artsın ama önce Dişil Liderlik davranışları yaygınlaşsın.

Kabul edelim, bugünün dünyasında, ülkelerde, şirketlerde, organizasyonlarda kadınlar daha az sayıda.

Daha da ilginci, ve üzücü olanı, liderlik görevinde olan az sayıda kadın liderin büyük bölümü, var olmak için eril (maskülen) lider özelliklerini sergilemek zorunda kalarak bu pozisyonlara gelmiş ve konumlarını bu sayede koruyor.

Bugün istenilen ve üzerinde çalışılan, dünyadaki lider kadın sayısının yükselmesi. İtirazımız yok. Yükselsin...

Ancak, bizim yükselmesini istediğimiz şey, liderin kadın veya erkek olmasından daha önce, her bir liderin kendi içindeki eril ve dişil dengesini sağlaması.

Neyin Dengesini Sağlamaktan Bahsediyoruz? 

Erkek ve Kadın'a ait genel kabul görmüş insani özelliklerinin olumlu yanlarının tamamını kullanmak ve eksik yanımıza kavuşmaktır bahsettiğimiz. 

Hayal ettiğimiz eril dişil dengesini her bir insanda görmek istiyoruz. 

İnsanın, insana dair tüm özelliklerini kullanabilir halde olması, TAM ve dengeli olması sayesinde mümkün olabilecek.

Bakalım şu insani özelliklere hele:

Önce Dişil Lider'in olumlu özelliklerini sıralayalım: Empati, Nezaket, Dahil Eden, Besleyen, Büyüten, Açıklık, Yaratıcılık, Çeşitlilik, Güven, Hassaslık ve Uyum.

Sırada Eril Lider'in olumlu özellikleri: Netlik, Kendine güvenme, Odaklı Olma, Yönünü Bilme, Düzen, Disiplin, Yapısallık, Basiret, Güç ve Yoldan Kopmama.

Elbette sırada her iki meşhur kutbumuzun olumsuz özellikleri var.

Önce Kadınlar: Baskıcı, Duygusal, Muhtaç, Bağımlı, Sömürülmüş, Odaklanamayan, İrrasyonel, Zayıf ve Manipülatif.

Hadi Erkekler: Agresif, Asabi, Kaba, Mekanik, Duygusuz, Küstah, Kibirli, Güç Müptelası ve Ruhen eksik.

Önce Farkındalık Sonra Denge

Sizin tercih ettiğiniz, ya da sizin baskın özellikleriniz, eril veya dişil olabilir. Her ikisinin de olumlu özellikleri, sizi bir süreliğine taşıyabilir. Uygulamada, pratik hayatta kaçamayacağınız son ise şu: Sürekli eril özelliklerinizi kullanırsanız, bir süre sonra, eril olumsuz özellikleri sergilemekten kurtulamıyorsunuz. İşte bunu (eril olumsuz davranışlarınızı) fark ettiğiniz anda, yapmanız gereken tek şey, kendinizi dengeye getirmek için sizin tercih etmediğiniz, sizde baskın olmayan dişil liderlik olumlu özelliklerine tutunmanız. 

Elbette tam tersi, baskın dişil özellikler için de geçerli. Onları da sürekli kullandığınızda, bir süre sonra kadına dair olumsuz özellikleri sergilerken kendinizi yakalayabilirsiniz. İşte o an tek yapmanız gereken, eril olumlu tavırları seçerek, kendinizi dengelemek.

Hayat bir denge meselesi elbet. 

Tek yapmanız gereken öz farkındalık geliştirmek. Davranışlarınızı dışarıdan objektif olarak yakalamak ve doğru zamanda, bilinçli bir seçimle dengeye doğru yüzünüzü dönmek.

ŞUURLU LİDER, hem kadın hem de erkek özelliklerini sergiler. 

Doğru zamanda, doğru yerde. İlelebet...

İçimizdeki kadını ve erkeği keşfetmek, şefkatle davranışlarımıza yerleştirmek ümidiyle...

Sevgiyle,

Seyyah ÖZ

8 Mart 2020

Kadınlar Günü Hepimizin Günü