Özkan Zere

Girişimcinin Seyir Defteri

Kendinden büyük hayalleri olanlar, 

peşinden gidilecek o amacı bulanlar, 

her şeyini sunmaya hazır cesurlar için.

~ . ~ 

Herkes hayâlinde ne varsa oraya ulaşır. Hayâl et.

Doğal bir çekim gücü vardır, o amacın.  O senin Kutup Yıldızın. 

Seni çağırır, sen ona doğru çekilirsin.

Varını yoğunu verir, yorulmak bilmezsin. 

~ . ~ 

Girişimcinin bir meselesi vardır. Çözmek istediği. Kolları sıvar, yola çıkar. 

Yolculuk uzun, çetrefilli. İki nokta arasında kısa bir yol yok. Doğru tek yol var. 

Patikası Menderes Nehri'ne benzer. Kıvrıla kıvrıla menziline ilerler. 

Elinde  bir pusula. Dört yönü gösteren. Adım adım ilerlersin. Günbegün. 

Cebinde dört değer. Doğru davranışa sevk eden. Doğru kararı aldıran.

Gün gelir uçarsın. Gün gelir koşar. Gün gelir yürürsün. Gün gelir yerde sürünür. Her gün ilerlersin.

Hayâlini unutmadan. Değerlerinden kopmadan. Her yol mübah değil. Bilirsin. 

~ . ~ 

Kaç kişiydik o zaman? Kaç kişiyiz şimdi?

~ . ~

Yanında 3-5 kişi var ilk gün. Hayâlini ve meseleni dinleyen. Amacına ve değerlerine inanan. 

Sonra, bir bakarsın otuz kişi olmuşsunuz omuz omuza. Sonra üçyüz. Derken bin. Beşbin. Onbin.

Tek başına daha hızlı, başkalarıyla daha uzağa gidersin. Bilirsin. Ufkunu genişletmeyi, menzilini büyütmeyi tercih edersin. Bir kişi bir başına bin adım değildi zaten en başında hayalin. Bin kişi birlikte, kolkola, aynı anda dev bir adım. 

Üçyüze varana dek, tek tek tanırsın yolunda yoldaş olanları. Dunbar sınırını ikiye katlarsın.

Sonrasında iletişim hayati önem kazanır. Bilirsin.

~ . ~

İletişimi yapılmayan her şey yok hükmündedir.

~ . ~

Vakti gelir. Ta en başta, o ilk günkü hayâlini ve çözmek istediğin meselenin masalını yazarsın. 

Bugüne kadar olan yolculuğu öyküye dökersin. Anlatırsın. Resmedersin. 

Herkes duysun. Herkes görsün. Herkes bilsin. Herkes anlasın...

Öte yandan, geçmişte takılı kalmazsın. Geçmişin başarısı geleceğin garantisi değildir. 

Yolculuk gelenekten geleceğedir. Bilirsin. Yol ve yolcular, yolda giderken şekillenir. 

Geminin güvertesinde çoğalan insanların uyum içinde yaşamı seni ilgilendirir.

~ . ~

Sor, duy, anla, uygula.

~ . ~

Yolculuğuna katılan insanların renkleri birbirinden etkilenir. Her bir bireyin kendi hayat amacı ve değerleri vardır. Senede bir defa onları dinlersin. Güvertede bugün nasıl yaşadıklarını, yarın nasıl yaşamak istediklerini sorarsın. 

Değerlere dayalı davranış biçimleriyle oluşan topluluk kültürünü sürekli mercek altına alır, yoldaşlarının nabzını tutarsın. Nabza göre, güncelleme ve yeni uygulamalara hayat verirsin.

Senin sorumluluğun, güvertedeki herkesin ahenk içinde, ortak geleceğe doğru küreklere asılması.

Ortak inançla, ortak değerlerle, yapmak ve görmek istedikleri tutum ve davranışları sahiplenerek, geminin hep birlikte aynı amaç için yol alması. 

Güvertede onbin kişi. Gözleri seninle aynı Kutup Yıldızında. Senin meselen hepsinin meselesi.

Bir olmanız en önemlisi. 


Özkan Zere

06.02.2021

#ConsciousCapitalism #ŞuurluSermaye